3 x 8 minuten =

HIIT kids

Dè hit: High Intensity Interval Training in het basisonderwijs

3 x 8 minuten = De tijd die per week nodig is om het uithoudingsvermogen, de motorische vaardigheden en het aerobe vermogen van kinderen te verbeteren. 24 minuten per week trainen op een hoge intensiteit kan ertoe leiden dat kinderen hun uithoudingsvermogen verbeteren, minder sportblessures oplopen en minder kans hebben op overgewicht en obesitas. Een gezonde leefstijl kan een vanzelfsprekend worden als kinderen regelmatig en gezond bewegen.

De weg naar de onbereikbare doelgroep
Als we dat weten, hoe kan het dan dat er steeds meer kinderen kampen met overgewicht? Waarom lopen zij een steeds grotere kans op een te hoge bloeddruk, een te hoog cholesterol, en psychische klachten? Wat kunnen wij doen om deze neerwaartse spiraal te doorbreken? Deze doelgroep blijkt via de ouders moeilijk bereikbaar te zijn volgens het publieke gezondheidsbeleid. Maar laten deze kinderen in Nederland 5 dagen per week samen in de scholen zitten. Er kan gebruik gemaakt worden van deze situatie wanneer de scholen als setting willen dienen waar 3 x 8 minuten per week volgens een High Intensity Interval Trainingsprogramma, alias HITT, bewogen kan worden.

Dè hit
HIIT: een kortdurend trainingsprogramma die spierversterkende oefeningen met intense aerobe activiteit combineert. Dure materialen en apparatuur zijn overbodig. De training kan op het schoolplein of in de gymzaal gegeven worden door de vakleerkracht gym of de eigen leerkracht van de groep als deze voldoende kennis heeft van de uitvoering van de oefeningen en deze kan overdragen. Oefeningen waaraan gedacht kan worden zijn verschillende vormen van uitstappen, kniebuigingen en sprongen die op hoge intensiteit uitgevoerd worden. Daarnaast kunnen er kortdurende sprints gelopen worden via het “all out” principe.

Het positieve effect meten
De resultaten zijn meetbaar door voor de start het 8 tot 12 weken durende programma en erna een valide test af te nemen zoals en shuttle run, een maximale fietsergometertest of de Eurofit testbatterij. Deze testen laten bij de kinderen die gedurende deze weken 3 x 8 tot 30 minuten mochten sporten op een hoge intensiteit een significante verbetering zien op het gebied van uithoudingsvermogen, verspringen uit stand en het aerobe vermogen.

Laat bewegen vanzelfsprekend zijn voor kinderen
Zoals 3 x 8 = 24 oplevert, zal het aanbieden van HIIT in het basisonderwijs een verbetering opleveren in het uithoudingsvermogen bij kinderen. Zij zullen zich fitter gaan voelen en vertrouwd raken met een trainingsmethode waarbij zij in korte tijd een goede trainingsstatus kunnen opbouwen. Het onderwijs kan het trainingsprogramma zonder aanschaf van apparaten goedkoop neerzetten waarbij weinig onderwijstijd in beslag wordt genomen. Zo zouden de basisscholen kinderen de kans kunnen bieden regelmatig gezond te bewegen en waardoor het sporten een vanzelfsprekend onderdeel in hun leefstijl kan worden. Let’s Move Kids.

Bron: Sportgericht 2014, nummer 4