Privacybeleid

Privacyverklaring
Bedrijf: Join2Train
Eigenaren: Anjolie Engels-Wisse en Anton Engels
Een privacyverklaring wordt ook wel privacy policy of privacy statement genoemd. De volgende gedragscode is voor Join2Train van toepassing:
Gegevens die de bezoeker per mail vrijwillig aan anjolie@zeelandnet.nl worden toegezonden worden gebruikt enkel voor het opstellen van een individueel trainingsschema wat enkel ingezien kan worden door de maker (Anjolie Engels-Wisse) en de opdrachtgever. Hierop is de Wet bescherming persoonsgegevens, de regels voor de omgang met persoonsgegevens, vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), van toepassing.
De verzamelde gegevens worden gebruikt met als doel het opstellen van een individueel trainingsschema om de beginsituatie, wensen, doelen en mogelijkheden in kaart te brengen. De contactgegevens worden gebruikt om het schema toe te kunnen sturen en tussentijds contact te kunnen hebben voor het geven van feedback of advies. Er worden geen nieuwsbrieven verstuurd. Het verstrekken van persoonsgegevens door de aanvrager van het schema is optioneel.
Het schema met de volledige aangeleverde informatie wordt naar de aanvrager opgestuurd waarna het mogelijk is de informatie te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen, of af te schermen. Aan het schema wordt samen gewerkt en wijzigingen en aanpassingen worden binnen maximaal 4 weken in het schema verwerkt.
De computer waarin de gegevens staan opgeslagen is afgeschermd met een wachtwoord en tegen hacken beschermd via Kaspersky.
Er wordt geen gebruik gemaakt van functionele cookies en/of tracking cookies.