Ga scharrelen!

Advies voor 2023:

“Ga meer scharrelen”

In de voorbije jaren is er toenemende aandacht gekomen voor leefstijl. Daarbij is beweging één van de belangrijkste aspecten. De voordelen van bewegen zijn bijna onuitputtelijk. Drs. Eric Scherder wijst daar met veel enthousiasme bijna wekelijks op.
Het jaar 2020 was het jaar van corona wat veel mensen deed thuiswerken. Het sporten in groepsverband werd ingeperkt. Deze maatregelen zorgden ervoor dat het aantal beweegminuten verminderde.
Het is een uitdaging om mensen weer terug in beweging te krijgen en nog meer laten bewegen. Het verminderde bewegen is terug te zien in de mate overgewicht, een risico factor voor veel aandoeningen. Eén op de vier mensen leidt aan overgewicht.
Hoeveel lichaamsbeweging moeten we hebben? Het antwoord hierop is niet zo eenvoudig. De “10.000 stappen regel”, ca. 7km, is breed gedragen, maar niet sterk onderbouwd. De aanbevolen beweegrichtlijn, 150min. verdeeld over de week, is een goede aanzet, maar ook geen harde wetenschap.
Het is wel duidelijk dat velen niet voldoende bewegen volgens de niet bewezen richtlijnen. Jeremy Morris deed in 1966 een klassiek onderzoek. Hij vergeleek buschauffeurs en busconducteurs (35000 deelnemers, 2 jaren lang). Het bleek dat de buschauffeurs tweemaal meer kans hadden op een hartaanval. Dit was de eerste keer dat er voor beweging en gezondheid een direct verband aangetoond werd. Er zijn ondertussen velen nieuwe onderzoeken gedaan die dit bevestigen. De conducteurs staan de gehele dag, lopen door de bus en stappen in en uit de bus. Zij “scharrelen” door en rondom de bus. Hier ligt de sleutel tot succes.
Op de “ouderwetse” boerderijen zien we een vergelijkbaar fenomeen. Verschillende generaties werken samen op het erf en de landerijen. Regelmatig werkt de oude generatie, opa (zou ook oma kunnen zijn), nog hier en daar mee. Opa scharrelt op het erf en doet overal wat klusjes. Opa heeft geen overgewicht en heeft de dokter zelden bezocht. ’s-Middags doet hij na het eten zijn middagslaap (“powernap”) en in de namiddag scharrelt opa verder met hier en daar een pauze. Hij zit niet veel achter elkaar; Of hij zijn 10.000 stappen haalt of 150 min. matig intensief beweegt is niet zo interessant: “Hij scharrelt”.

Allerlei apps en wearables meten hoeveel we in beweging zijn. Wanneer er 10.000 stappen gezet zijn, zijn “we” tevreden. Een werkdag met zitten van 8:00u. – 12:00u. en 13:00u. – 22:00u. met tussendoor een wandeling van 7km zou volgens de richtlijn tot tevredenheid leiden; de 10.000stappen zijn gezet. De zittijd is: 13 uren!

Het is minstens zo interessant om in plaats van naar het aantal stappen te kijken naar de zittijd achtereen. Wellicht dat hiervoor ook apps en challenges te ontwikkelen zijn: “wie heeft de meeste zittijd?”.

Dus het advies voor 2023: Scharrelen!

Auteur: Anton Engels