Vitaliteit op de werkvloer

vitaliteit

Vitale collega’s

Vitaliteit krijgt binnen bedrijven een steeds belangrijkere plaats. Zoals de literatuur al langer aangeeft, zien de bedrijven de meerwaarde van een vitale medewerker in.

Steeds meer werkgevers willen graag in samenwerking met de werknemers de vitaliteit verbeteren. Er wordt dan gedacht aan fit op de werkplek, minder ziekteverzuim en vooral zich prettig voelen. Velen streven dit doel na maar koppelen dit nog niet altijd naar vitaliteit. Om tot een goede vitaliteit te komen is er vaak een leefstijlverandering zinvol. Dit kan onder andere op gebied van bewegen, voeding en ontspanning. Dit vergt een zogenaamde gedragsverandering.

Join2Train geeft vanuit deze gedachte invulling aan deze vitaliteitsprogramma’s. Dit kan bestaan uit een voorlichtingsbijeenkomst, HealthChecks en Workshops. De deelnemer krijgt de mate van fitheid in beeld inclusief een verwijzing / advies welke workshop het meest aansluit om de vitaliteit te verbeteren. Er is daarbij aandacht voor een beweeganalyse, Antropometrie: BMI / Vetpercentage / Buikomvang, voedingsanalyse, stressniveaumeting (4dkl-vragenlijst), krachtmeting middels handknijpkracht en een conditietest. Workshops kunnen bestaan uit krachttraining, opbouw van de conditie, verlaging van stress en gezonde voeding.

Bedrijven zien de waarde van een gezond werkklimaat en fitte werknemers. Werkgevers stellen plannen op die nieuwe energie geven en de productiviteit zal verhogen. Van het zitten naar staan, komt er nu oog voor beweging. Join2Train geeft op enthousiaste en betrokken wijze invulling aan deze vitaliteitsprogramma’s.

Interesse? Neem dan contact op met Anton / Anjolie Engels via info@fysiotherapieZeeland.nl