Waar richt jij je aandacht op tijdens hardlopen?

aandacht

Motorisch leren
- Tekst: Anjolie Engels-Wisse -
Tijdens het lopen met de hond over bos, duin en strand, droom ik vaak heerlijk weg en eigenlijk loop ik dan heerlijk te “freewheelen”. Wanneer er getraind wordt verandert het wegdromen bij mij in aandacht voor het lopen.

Om de loophouding te verbeteren en een efficiënt, economisch looppatroon aan te houden, kan de focus extern of intern gelegd worden. Wie de aandacht op zichzelf vestigt, maakt gebruik van een interne focus. Men voelt de landing, de spieren, denkt aan de hoek van de knie en heup, houding bovenlichaam, beweging van de armen e.d. Wie de aandacht richt op bijv. de finishlijn, maakt gebruik van een externe focus.

Voor het verbeteren van de loophouding met gebruik van een externe focus, kunnen diverse oefenvormen aangeboden worden. De aandacht wordt dan gericht op materialen / de opstelling van het arrangement. Zo kan de skipping uitgevoerd worden over hoedjes / lage horden, de positie van landing kan aangegeven worden door fietsbanden / hoepels, er kan gesprongen worden over horden en er kan gestart worden met lopen over een aantal horden.

Het gebruik maken van een externe focus maakt het impliciet motorisch leren mogelijk. De aandacht wordt op dat moment niet gericht op de uitvoering zelf, maar op het effect van de beweging op de omgeving. Zonder na te denken over de houding, wordt de beweging uitgevoerd en kan er verbetering / ontwikkeling plaatsvinden. Zonder de uitvoering (stap voor stap) te verwoorden, lukt / verbetert deze dankzij eerder opgedane ervaringen en het gebruik maken van stille kennis.

Tijdens training wordt hierbij vaak gebruik gemaakt van beeldspraak. Deze vorm van impliciet leren wordt ook wel analogie leren genoemd. Jonge sporters vinden het vaak leuk een stuiterbal na te doen bij training van de reactiviteit, maar ook volwassenen hebben direct een beeld van de gewenste contacttijd met de grond en zullen een houding aannemen waarbij ze minder lang aan de grond “plakken”.

Tijdens wedstrijden zijn sporters die de bewegingen aangeleerd hebben gekregen via impliciet motorisch leren, beter bestand tegen druk van buitenaf. Sporters die gaan nadenken over de handelingen doordat ze dat via expliciet leren gewend zijn te doen, zijn vatbaarder voor “choking under pressure” dan sporters die vertrouwen op hun ervaring en gebruik blijven maken van de externe focus.

Veel sporters uit de groep waaraan ik training mag geven genieten van impliciet motorisch leren waarbij gebruik gemaakt wordt van een externe focus en analogie leren.

Mocht je een keer willen deelnemen / komen kijken, ben je van harte welkom. Handig is vooraf wel even een mail te sturen naar anjolie@zeelandnet.

EnjoyYourRun