Fysiotherapeut vs Sportfysiotherapeut

sportfysiotherapeut

Sportfysiotherapie

– Tekst: Anton Engels –

Het komt steeds vaker voor dat de huisarts, coach of specialist de sporter het advies geeft om naar een Sportfysiotherapeut te gaan.

Maar wat is nu eigenlijk het verschil met de “gewone” fysiotherapeut?

Opleiding
De Sportfysiotherapeut heeft na zijn reguliere opleiding als fysiotherapeut een 3,5 jarige extra studie gevolgd. Dit sluit hij/zij af met de academische titel MSc. Tijdens deze studie wordt de kennis van de medische aspecten verdiept. Verder heeft de sportfysiotherapeut uitgebreide kennis van de inspanningsfysiologie, gericht op de doelgroep gezonde en herstellende sporters.

Sportfysiotherapeut
De Sportfysiotherapeut verdiept zich in de biomechanica, risicofactoren, preventie en specifieke sportrevalidatie. Deze draagt zorg voor preventie, advisering en behandeling van patiënten met sport gerelateerde aandoeningen in verschillende leeftijdscategorieën en met enkelvoudige, meervoudige of complexe gezondheidsproblematiek.

Hij richt zich daarbij op het dagelijks functioneren van de sportende patiënt in al zijn facetten, en in het bijzonder de sportparticipatie. Daarbij draagt hij bij aan het geheel van activiteiten dat nodig is om de onderliggende oorzaak van de problematiek gunstig te beïnvloeden en er voor te zorgen dat de sporter in de best mogelijke fysieke, psychische en sociale conditie verkeert.

Dit alles is er op gericht om de sporter op het gewenste en hoogst mogelijke niveau van sportuitoefening terug te laten keren. (NVFS beroepscompetentieprofiel.) Met sportblessures, advies over voorkomen van sportblessures of begeleiding in de training bent u bij een Sportfysiotherapeut MSc op de beste plek.

Sport Fysiotherapeutisch Consult
Tijdens het Sport fysiotherapeutisch consult wordt onderzoek gedaan naar de klachten die in relatie staan tot sport.