Trainingsschema loopsters vs lopers

schema man vs vrouw

Verschillen mannen vs vrouwen in trainingsopbouw

– Tekst: Anjolie Engels-Wisse –

Wanneer er individuele trainingsschema’s geschreven worden, kunnen deze specifiek afgestemd worden op de mogelijkheden, wensen en vorderingen van de individuele loper. Wanneer deze schema’s naast elkaar gelegd worden, zijn hier veel verschillen in opbouw zichtbaar, wanneer de beginsituatie en doelstelling vergelijkbaar is. Wanneer er iets meer in volgelvlucht gekeken wordt, kan overeenkomsten ontdekken. Zo blijken de schema’s geschreven voor loopsters meer overeenkomsten met elkaar te hebben dan wanneer deze vergeleken worden met schema’s voor lopers. En zo vertonen de schema’s voor mannen onderling ook weer meer overeenkomsten.

Wanneer er een schema geschreven wordt voor een specifieke groep: beginnende hardlopers, is het zinvol deze nog op te delen in een schema voor vrouwen en een voor mannen. Ook wanneer de lopers verder in trainingsopbouw zijn en uitdaging geboden kan worden met diverse trainingsvormen kan deze opdeling doorgevoerd worden. De opbouw in trainingsprikkels en het trainingseffect zal bij een opdeling in geslacht beter aansluiten bij de vraag en mogelijkheden van de lopers en loopsters.

Een verklaring hiervoor is te vinden in de fysieke verschillen tussen man en vrouw. Een vrouw loopt een hoger risico een blessure te krijgen aan bekkenregio, heup, knie en enkel doordat zij een breder bekken hebben dan mannen en een grotere naviculaire drop hebben bij elke landing mammen. Hier zal rekening mee gehouden moeten worden bij het schrijven van het trainingsschema om blessures te voorkomen. Daarnaast is de hormoonhuishouding anders bij een vrouw dan bij mannen en is de maandelijkse cyclus een factor die van invloed kan zijn op de trainingsopbouw.

Daarnaast is de motivatie trouwheid aan het volgen van het schema een bepalende factor. Een vrouw kan goede beweegredenen hebben en de positieve effecten ervan ervaren hebben en toch kan zij eerder het gevoel hebben een training te moeten overslaan door verplichtingen, tijdsdruk, voorrang die gegeven wordt aan het gezin, dan mannen dat ervaren. Wie trainingen overslaat in opbouw, zal de stappen in opbouw moeten verkleinen.

Dit heeft ertoe geleid dat het beginnersschema voor de HZ Vitility opgedeeld is in een schema voor loopsters en een voor lopers. Voor de loopster die al een 6 km duurloop goed kan volbrengen is er een schema opgesteld met daarin variatie in trainingsvormen met bijbehorende trainingsprikkels die de mate van vitaliteit zal verhogen.

Trainingsschema loopsters 5 K
Trainingsschema lopers 5 K
Trainingsschema Variatie

Eerdere trainingsschema’s voor de HZ Run Challenge 2016

EnjoyYourRun