Externe Focus

externe focus

Impliciet Motorisch Leren
- Tekst: Anjolie Engels-Wisse -

Wil jij vlot verder kunnen lopen onder minder snel oplopende vermoeidheid?

Een belangrijke factor die hierbij een rol speelt is een efficiënt looppatroon waarbij elke kilometer die je verder loopt, minder energie kost dan bij een “zwoegende” of “werkende” loopstijl. Daarnaast kan er een gevoel van optredende vermoeidheid verminderd worden als er gebruik gemaakt wordt van een externe focus. Wie traint en loopt met een externe focus zou minder spiervermoeidheid ervaren en zo genieten van een groter spieruithoudingsvermogen dan wanneer er gebruik gemaakt wordt van een interne focus.

Het gebruik maken van een externe focus van aandacht tijdens training / wedstrijd is een vorm van impliciet motorisch leren. De aandacht is gericht op de omgeving. Bij het lopen kan hierbij gedacht worden aan het opdelen van een loop in stukken. Elk deel heeft een duidelijke markering als eind; zoals bijv. een brug / bank / stadsgrens. Men loopt dan telkens naar een (zichtbaar) dichterbij liggend doel dan het uiteindelijk te bereiken doel. Een andere mogelijkheid is dat men “kijkt” naar de loper / fietser voor zich. Zolang de focus maar buiten het eigen lichaam ligt. De aandacht is dan gericht op wat men wil bereiken.

Tijdens training kan impliciet motorisch leren waarbij gebruik gemaakt wordt van een externe focus toegepast worden voor bijv. het verbeteren van het looppatroon. Wie de reactiviteit wil verbeteren kan springen over lage horden, waarbij de aandacht gevestigd is op de rij horden. Touwtjespringen is ook een goede mogelijkheid. De paslengte kan beïnvloed worden door het laten lopen door banden / hoedjes die op verschillende afstanden uit elkaar liggen.

Wie deze vaardigheden in training op deze wijze aangeboden krijgt en uitvoert, zal onder vermoeidheid het gewenste looppatroon beter kunnen behouden dan wanneer deze aangeleerd worden via het expliciet verwerken van aanwijzingen. Wie deelneemt aan een wedstrijd kan daarbij stress ervaren die van invloed kan zijn op de uitvoering van de bewegingen. Wanneer deze bewust aangeleerd zijn met technische aandachtspunten, zal het looppatroon eerder lijden onder stress dan wanneer er getraind is met een externe focus.

Wie streeft naar een groter spieruithoudingsvermogen kan op zoek naar horden, hoedjes en springtouwen. De loop kan opgedeeld worden in delen met subdoelen waarop de aandacht gevestigd wordt. Leer vaardigheden impliciet aan en wees bestand tegen stress en vermoeidheid.

EnjoyYourRun

Bron: Sportgericht 1/2017