Zelfregulatie

reflectie

Tijd voor reflectie

Sporters die hun ervaringen gebruiken kunnen de eigen prestaties op een effectieve manier verbeteren. Je kan meer uit je trainingen halen als je weet waarvoor en wat je traint. Vaak ben je dan meteen ook meer gemotiveerd waardoor je zelfstandig en doeltreffend kan trainen om je doel te behalen.

Weet wat je traint
Hoe zit het met jouw zelfregulatie? Kijk jij met regelmaat terug op hoe je trainingen gegaan zijn? Ben jij een regisseur van je eigen leerproces? Kies jij zelf je doelen uit? Heb je zicht op je sterke en zwakke kanten? Denk je mee over je ontwikkeling en draag je hierover verantwoordelijkheid? Als je de vaardigheden die behoren tot zelfregulatie: metacognitie, motivatie en doelgericht handelen goed beheerst, kan je effectief leren. Je bent dan in staat goed te evalueren, reflecteren, plannen, monitoren en doelgericht handelen.

Metacognitie
Wil jij nadenken over je eigen kwaliteiten en die verbeteren? Loop dan de volgende stadia langs:
1. Stel heldere en realistische doelen SMART op. Deze zijn specifiek, meetbaar, aanvaardbaar, relevant en tijdgebonden.
2. Krijg zicht op wat je al kan en wat je nog wilt gaan kunnen via reflectie.
3. Maak een plan waarin staat wat je gaat doen om het te kunnen gaan beheersen.
4. Zorg dat je het proces monitort: houd bij hoe het gaat in bijv. een logboek.
5. Evalueer het proces en de uitkomst.

Motivatie en doelgericht gedrag
Het is handig om zicht te hebben op je mogelijkheden en te weten wat en waarvoor je traint, maar je ontwikkeling stagneert zonder motivatie en doelgericht handelen. Je hebt een actieve houding nodig ten aanzien van je eigen leerproces. Vervolgens zal je zelfstandig en doeltreffend aan de slag moeten gaan als je je doelen wilt bereiken. Jouw intrinsieke motivatie is jouw drive.

Haal het beste uit jezelf
Zorg dat je bewust bent van de waarde van de vaardigheden die je wilt beheersen en neem de tijd voor reflectie. Maak een plan van wat je wilt trainen. Je kan meer kwaliteit stoppen in je trainingen als je in de trainingstijd je best kan doen om die vaardigheden te trainen die je wilt gaan beheersen. Zo kan je kwaliteit aanbrengen in je trainingen en de trainingstijd effectief maken om de kans op het bereiken van je doelen te vergroten. En dan kan jij het beste uit jezelf halen.

Tip
Samenwerken met een trainer kan een meerwaarde zijn in het leren en gebruik maken van reflecteren.

Bron: Sportgericht 2014, nummer 2

EnjoyYourTraining