SpartaNova Test JVOZ

Sparta Nova jvoz

Samen individueel Sterk


SpartaNova
is een spin-off van de Universiteit Gent en Universiteit Brussel. Haar voornaamste doel is om de wereld van de wetenschap en de praktijk bij elkaar te brengen. SpartaNova combineert de kennis en expertise van internationale vooraanstaande wetenschappers op het gebied van sportblessure, blessurepreventie en controle van de prestaties in een online applicatie, daarmee haalt het de nieuwste wetenschappelijke inzichten naar de praktijk.

De test is geschikt voor individuele sporters en zeker ook voor sporters die in temaverband trainen. Zo is er binnen onze samenwerking met de JVOZ ervoor gekozen om extra aandacht te besteden aan blessurepreventie. Iedere speler wordt individueel getest, waarbij per speler een risicoprofiel wordt opgesteld met betrekking tot het ontstaan van blessures. Middels de online applicatie is er een individueel dossier opgesteld waarbij een aantal aandachtsgebieden gepresenteerd worden welke middels specifieke oefeningen de nodige aandacht behoeven om de blessure incidentie zo laag mogelijk te houden. Deze oefeningen worden vervolgens verwerkt in een trainingsschema. Daarnaast is door de online applicatie het contact tussen speler, trainer en (sport)fysiotherapeut optimaal.

Zo krijgt iedereen de aandacht die nodig is om optimaal te kunnen presteren. Wil jij ook weten hoe je ervoor staat? Neem dan gerust contact op met onze praktijk FysiotherapieZeeland via 0118616161 of via de mail: info@fysiotherapieZeeland.nl